กำลังโหลด...
ข่าวสารเว็บไซต์
วันที่บันทึก: 04.10.2012 การกินเนื้อและสัตว์ปีก ที่ยังไม่ทำให้สุกเสียก่อน

การกินเนื้อไก่ เนื้อ ที่ยังไม่ทำให้สุก

  เนื้อไก่ดิบและเนื้ออาจมีแบคทีเรียที่เป็นอันตราย รวมทั้งเชื้อ Salmonella, Listeria, Campylobacter, และ E. coli ประมาณการความแตกต่างอย่างน้อย 30-40% อาการเจ็บป่วยที่อาจเกิดจาก อาหารที่มีส่วนผสมของ เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก ควรปรุงอาหารให้สุก เพื่อฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้ ระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อน ไปยังส่วนอื่นๆ อทิเช่น ในตู้เย็น, อ่างล้าง, หรือบนเคาน์เตอร์ ....