กำลังโหลด...
ความรู้ทั่วไปของกระต่าย

         

กระต่ายเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม  (Lagomorphs) จัดอยู่ในประเภทพวกหนู pikas หรือสัตว์ฟันแทะ

          กระต่ายป่าจะมีลักษณะที่แตกต่างเล็กน้อยกับกระต่ายบ้าน โดยเฉพาะกระต่ายป่าแรกเกิดก็สามารถที่จะลืมตาได้แล้ว ซึ่งต่างกับกระต่ายบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ประเภทต่างๆ ของกระต่าย

  • Cottontail rabbit  (พันธุ์หางฝ้าย)
  • Snowshoe rabbit (รองเท้าหิมะ)
  • Jackrabbit           (แจ๊คแร้บบิท)
  • Domestic rabbit  (กระต่ายเลี้ยง) หรือกระต่ายบ้าน pet rabbit

ลักษณะของกระต่าย

          กระต่ายมีลักษณะพิเศษก็คือ ดวงตาแต่ละข้าง สามารถที่จะมองเห็นได้กว้าง 190 องศา มีความไวของแสงมากกว่ามนุษย์ถึง 8 เท่าทีเดียว สามารถที่จะรับแสงสีเขียว และฟ้าได้ ไม่ตาบอดสี

วงจรชีวิต

           กระต่ายแต่ละสายพันธุ์จะมีวงจรชีวิตที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น 5 – 15 ปี

รังอาศัยของกระต่าย

           กระต่ายป่าชอบรวมกลุ่มเป็นฝูง มีรังเป็นโพรงหลายชั้น ในแต่ละรังก็จะมีตัวผู้และตัวเมียอยู่ไม่กี่ตัว ซึ่งมันจะมีหน้าที่ดูแลลูกอ่อนและหาอาหาร กระต่ายในฝูงจะคอยดูแลเฝ้าระวังภัย เมื่อมีผู้ล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขต

การสื่อสาร

           กระต่ายสามารถที่จะรับรู้ แต่เราก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจว่ากระต่ายจะบอกอะไรกับเรา เช่น คำราม เมื่อโกรธ หรือร้องเสียงแหลมเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับมัน หรือคอยสั่ง เกตุอาการกระทำต่างๆ ของมัน

การเตือนภัย

           กระต่ายจะเคาะเท้าหลังลงบนพื้นเพื่อให้เป็นสัญญาณเตือนภัย หรืออาจจะปัสสาวะไปด้วย

เมื่อมันอยู่ในสภาวะตื่นกลัวหรือเครียด

การเคลื่อนไหว หู หรือ หาง

           กรณีที่มันจะจู่โจม มันจะขยับใบหูไปข้างหน้า พร้อมโก่งตัวและยกหางชี้ แต่ถ้าโก่งตัวแล้วใบหูชี้ไปด้านหลัง แสดงว่ามันอยู่ในท่าระวังตัว

การทำเครื่องหมาย  (Marking)

           กระต่ายตัวผู้มันจะชอบที่จะถูคางทั่วทั้งบ้านและกรงของมัน เพื่อแสดงบอกอาณาเขต กระต่ายมีต่อมกลิ่นอยู่บนหัว

การกร้าวร้าวและแสดงอำนาจ

           การกร้าวร้าวคือการแสดงอำนาจการเป็นผู้นำใน บ้านของคุณ เราต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้โดยเราต้องทำให้มันเห็นว่าผู้นำในบ้านนี้คือ เรา การแสดงออกของมันก็คือ พยายามที่จะไปฉี่รด ในอาณาบริเวณของเราเพื่อแสดงความเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่า เราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขโดย จำกัดพื้นที่นั้นๆ หรือใช้เสียงคำสั่งที่หนักแน่นขึ้น

การหาคู่

           เมื่อกระต่ายถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนเพศ มันอาจจะแสดงความกร้าว ร้าว โดยมองหาคู่ วิธีป้องกันก็คือการทำหมันถ้าไม่ต้องการให้มีลูก