กำลังโหลด...
โรคในสุนัข และการดูแลรักษา

 

 

 

 

ดีสเทมเปอร์


      เชื้อที่มีความรุนแรงที่สุดสำหรับสุนัขก็คือ ดีสเทมเปอร์ ลูกสุนัขหรือสุนัขที่ยังเล็กอยู่จะเป็นโรคนี้ได้ง่ายมาก แต่มันก็

สามารถเกิดกับสุนัขได้ทุกวัย สุนัขจะเบื่ออาหาร ตาตก สั่น และจับไข้ จะมีน้ำมูกน้ำตาไหล ถ้าหากไม่รีบรักษาด่วนโรคก็จะลาม

ไปถึงปอด ลำไส้ และระบบประสาท อาจทำให้สุนัขเป็นอัมพาต ชัก กระตุก หรือมีผลข้างเคียงอย่างอื่น แต่ปกติแล้วจะมีอาการ

ชักกระตุก การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ ฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุยังน้อยๆ เป็นการฉีดป้องกันระยะยาว และซ้ำอีกปีละครั้งต่อมา

ตับอักเสบ


       รายงานจากสัตวแพทย์บ่งว่า การแพร่เชื้อของไวรัสนี้มีจำนวนมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ทั่วๆไปแล้วสุนัขที่ยังเล็ก

อยู่จะเป็นเหยื่อของโรคนี้ อาการที่เห็นได้ชัดคือ ง่วงซึม อาเจียน อยากน้ำอย่างแรง เบื่ออาหาร และอุณหภูมิสูง อาการใกล้

เคียงกับดีสเทมเปอร์มาก อาการที่อาจเกิดร่วมกับอาการดังกล่าวคือ หัว ลำคอ และท้อง บวม เชื้อโรคนี้จะแพร่ไปเร็วมาก อาจ

ตายได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง การป้องกันก็คือ ฉีดวัคซีนกันแต่เนิ่นๆ

ลำไส้อักเสบ


       โรคนี้ ตัวเชื้อโรคคือ แบคทีเรียชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในน้ำทิ่ง หรือน้ำที่ไหลช้าๆ ตัวที่เป็นพาหะก็คือ หนูและสุนัข การแพร่เชื้อ

เกิดได้โดยสุนัขไปเลียน้ำที่มีปัสสาวะหรืออุจจาระที่มีเชื้อนี้อยู่ อาการก็คือ ท้องร่วง และขากรรไกร ลิ้น ฟัน จะมีสีเหลืองออก

น้ำตาล และไตเกิดอาการร้อนอย่างรุนแรง โรคนี้สามารถรักษาได้ ถ้ารู้ทันเวลา แต่การฉีดวัคซีนป้องกันเป็นการดีที่สุด ซึ่ง

สัตวแพทย์จะฉีดวัคซีนนี้ควบคู่กับดีสเทมเปอร์

โรคพิษสุนัขบ้า


       โรคนี้ทำลายระบบประสาทส่วนกลางอย่างแรง เกิดการแพร่เชื้อโดยน้ำลายที่มีเชื้อเข้าสู่ร่างกาย โดยการถูกกัดจากสัตว์ที่

เป็นพาหะ โรคสุนัขบ้าจะรู้จักแพร่หลายกันอยู่ 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือ แบบโมโหร้าย ซึ่งสุนัขจะแสดงอาการเริ่มแรกคือ โศก

เศร้าหรือตาตก อาการผิดปกติจนกระทั่งเป็นอัมพาต ช่วงระยะแรกกินเวลาจาก 2 ชม. ถึงหลายวัน ระหว่างเวลานี้สุนัขจะงุ่นง่าน

และลุกไปมาอยู่เรื่อยๆ มักจะเบื่ออาหารและจะเริ่มเลียก้น หรือกลืนอะไรแปลกๆ ช่วงที่อาการรุนแรงสุนัขจะตัวสั่น ดุร้ายและ

ถูกกระตุ้นให้วิ่งไปมาตลอด มันจะมีอาการเหมือนกลัวทุกอย่าง และจะวิ่งเข้ากัดทุกอย่างที่ขวางหน้า ถ้ามันถูกขังกรง หรือคอก

มันจะกัดลูกกรง บางทีถึงฟันหัก หรือขากรรไกรแตก เสียงเห่าจะฟังดูเหมือนโหยหวน ในขั้นสุดท้ายหรือขั้นอัมพาต น้ำมูกและ

น้ำลายก็จะไหลออกจากปากและจมูก ในช่วง 4-8 วัน หลังจากเป็นอัมพาต สุนัขก็จะตาย

        ลักษณะที่สองก็คือ พิษสุนัขบ้า แบบเซื่องซึม อาการจะเริ่มจากสุนัขเดินคล้ายหมี หัวตก ขากรรไกรล่างจะเป็นอัมพาตและ

ไม่สามารถจะกัดได้ ลักษณะภายนอกดูคล้ายกับว่า มันมีกระดูกติดในลำคอ

        แม้สัตว์เลี้ยงของคุณจะถูกสุนัขบ้าหรือสัตว์อื่นกัดทันก็อาจจะรอดชีวิตได้ ถ้าคุณพามันไปหาสัตวแพทย์ทันเวลาที่จะฉีด

ยา อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีอาการแสดงออกแล้ว ก็จะไม่มีวิธีใดรักษาได้ แต่จำไว้ว่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านั้นสามารถ

ป้องกันได้อย่างแน่นอน

โรคลำไส้อักเสบ จากไวรัส


         โรคนี้เป็นจากไวรัส ซึ่งแพร่หลายด้ง่ายๆ จากซากสุนัขที่เป็นโรค และโรคนี้ระบาดในส่วนหนึ่งของอเมริกา มันเริ่มจาก

แคนาดา ออสเตเลีย และยุโรป โรคนี้จะโจมตีบริเวณที่เกี่ยวกับลำไส้ และระบบย่อย เซลเม็ดเลือดขาวและกล้ามเนื้อหัวใจจะ

เป็นน้อยลง เชื่อกันว่าการแพร่เชื้อเป็นการติดต่อระหว่าง สุนัขกับสุนัข แหล่งที่เพาะเชื้อนี้ คือ อุจจาระ หรือซากสัตว์ที่เป็นโรค

เป็นโรคที่ควบคุมยาก ปริมาณการติดต่อของโรคนี้ติดต่อได้ง่ายมาก จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง โดยอาจติดขนหรือเท้าของตัว

พาหะ อาจติดต่อจากกรงที่มีเชื้อ รองเท้าและอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการระบาดโรคนี้ในสุนัข ก็ไม่สามารถติดต่อไปยังสัตว์อื่น

หรือคนได้

          อาการที่เห็นได้ชัด คือ การอาเจียน และท้องร่วงอย่างรุนแรง ซึ่งปรากฎภายใน 5-7 วัน หลังจากที่ได้รับไวรัสตัวนี้

เมื่ออาการป่วยเริ่มโจมตี อุจจาระจะมีสีเทาอ่อนหรือเทาเหลือง บางทีอุจจาระจะมีเลือดปนมา สุนัขที่ติดโรคจะสูญเสียน้ำอย่าง

รุนแรง ตาตกและเบื่ออาหาร ก็อาจเป็นอาการร่วมไปด้วย โดยมีอาการอุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นสุนัขเล็กๆ โรคนี้อาจทำ

ให้ตายได้ภายใน 48-72 ชั่วโมงหลังแสดงอาการ ลูกสุนัขจะตายง่ายกว่าถึง 75% ที่ได้รับเชื้อมันอาจตายได้ภายใน 2 วัน

การป้องกันที่ดีที่สุดคือ ให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันจากสัตวแพทย์

ตะโพกลีบ


         โรคนี้ส่วนใหญ่เป็นกับสุนัขใหญ่มากกว่าสุนัขเล็กแต่ถึงอย่างไรก็สามารถเกิดกับสุนัขได้ทุกขนาด สาเหตุที่เกิดขึ้นไม่เป็นที่

ทราบแน่ชัด แต่เชื่อกันว่าเป็นกรรมพันธุ์ และเมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษา และอันตรายขึ้นอยู่กับอาการของโรคจะรุนแรงมากน้อยแค่

ไหน โดยทั่วไปโรคนี้อาจเกิดจากความไม่ดีพอระหว่างรอยเชื่อมสะโพก กระดูกขาอ่อน และไขข้อ และเกิดจากการไม่เข้ารูปทรง

ของเกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งกระดูกส่วนของต้นขาอ่อนอาจเลื่อนหลุดจากเบ้า

         โรคนี้เป็นสาเหตุให้เกิดอาการขาหลังแข็ง จะเกิดอาการปวดและเคลื่อนไหวได้ช้าลำบาก มันจะเป็นแพร่หลานในหมู่ลูก

สุนัข และจะสังเกตุได้ภายในอายุ 2 เดือน ความรุนแรงอาจเกิดได้ในอายุ 6 เดือน ถ้าสงสัยว่าสุนัขเป็นโรคนี้ ควรนำสุนัขไปเอ็ก

ซเรย์ และถ้าหากป่วยก็จะไม่ให้ได้รับการผสมพันธุ์ โรคนี้อาจมียาที่ช่วยระงับความปวดและให้สุนัขได้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น

หนาวสั่น หลอดลมอักเสบ นิวเมอเนีย


         โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ อาจเกิดกับสุนัขได้ เพราะมันถูกบังคับให้อยู่ภายใต้บรรยากาศที่คนสร้างมากกว่าบรรยากาศ

ตามธรรมชาติ ถูกความเย็นหรือลมหลังอาบน้ำ นอนใกล้แอร์หรือทางที่พัดลมพัดโรคนี้ไม่สามารถติดต่อสู่คนได้ การปฏิบัติก็เหมือน

กับที่ทำกับเด็กยามเป็นโรคเดียวกัน ให้สุนัขอยู่ในที่ซึ่งอบอุ่น เงียบ และบำรุงรักษามันอย่างดี

โรคเบาหวาน


          โรคนี้เป็นโรคซึ่งเกิดจากความสมดุลของน้ำตาลในร่างกายถูกทำลายเพระความผิดปกติของการผลิตฮอร์โมนอินซูลิน

อาการจะเริ่มโดยระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้น และจำนวนน้ำตาลที่เกินก็จะถูกขับออกมาเป็นปัสสาวะ ลักษณะของอาการที่ปรากฏ

คือ กระหายน้ำอย่างรุนแรง ปัสสาวะถี่ขึ้น ขณะที่รับประทานอาหารเพิ่มขึ้น อาการที่เกิดขึ้นนั้นจะสังเกตุได้ก็ต่อเมื่อมันรุนแรงแล้ว

ดังนั้น ถ้ามองข้ามไป สุนัขมันจะแย่และซูบผอมลงอย่างรวดเร็ว ถ้าถึงขั้นโคม่า ก็จะตายในที่สุด

การปฏิบัติก็ทำเช่นเดียวกับคนที่เป็นโรคนี้ ฉีดอินซูลินเพื่อใช้ทดแทนอินซูลินในร่างกายเข้าไป ถ้าจำเป็น การอดอาหารก็เป็นการ

ลดไขมันลงได้อย่างเร็ว อดอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต และไปเพิ่มอาหารจำพวกโปรตีน

พยาธิ


           มี พยาธิอยู่ภายในร่างกายของสุนัข 4 ชนิด ซึ่งอาจทำให้สุนัขคุณเป็นโรคได้ เหล่านี้คือ พยาธิตัวกลม พยาธิปากขอ

พยาธิเส้นด้าย และพยาธิตัวแบน สามชนิดแรกสามารถตรวจพบได้จากการทดสอบในห้องแล็ป แต่พยาธิตัวแบนนี้จะพบอยู่ใน

อุจจาระหรือขนแถวๆโคนหาง อย่าพยายามกำจัดพยาธิด้วยวิธีใดๆก็ตามด้วยตนเองโดยไม่ปรึกษาสัตวแพทย์ สุนัขหรือลูกสุนัขที่มี

สุภาพดีจะไม่ค่อยได้รับผลจากพยาธิเท่ากับสุนัขที่มี สุขภาพไม่ดีอ่อนแอ หนึ่งในมาตรการป้องกันคือ รักษาความสะอาดตลอดเวลา

ทำให้ที่นอนของสุนัขแห้ง เพื่อปราศจากเห็บ หรือไข่อ่อนของพวกพยาธิ

พยาธิหนอนหัวใจ

           พยาธิ หนอนหัวใจที่เข้าไปอยู่เต็มในสุนัขนั้น ตัวพาหะคือ ยุง โรคนี้ก็ให้เกิดปัญหาร้ายกับสุขภาพไม่น้อย สุนัขที่เป็นโรค

นี้จะเหนื่อยง่าย หายใจยาก ไอ และน้ำหนักลด ทั้งๆที่เจริญอาหาร ถ้าหากรู้เป็นตั้งแต่ขั้นแรก โรคนี้ก็ถูกขจัดออกไปได้ไม่ยาก อย่าง

ไรก็ตาม การให้ยาป้องกันพยาธิในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนก็เป็นการดี สัตวแพทย์ของคุณจะนำตัวอย่างเลือดไปทำการทดสอบเพื่อดู

ว่าเป็นพยาธิชนิดไหน พยาธิตัวแก่จะพบมากที่หัวใจซีกขวา ปอด และเส้นเลือดแดง มันจะปล่อยเป็นเชื้อที่ขนาดเล็กมากเชื้อนี้จะ

วนเวียนอยู่ในกระแสเลือดของ สุนัข จนกว่ายุงจะมาไข่และปล่อยเชื้อเป็นตัวอ่อนซึ่งเติบโตขึ้นมาเป็นวัฏจักร การส่องกล้องหา

พยาธิพวกนี้เป็นเรื่องจำเป็นเพราะมันมีขนาดเล็กและมีจำนวนมาก

ความเจ็บป่วยทางผิวหนัง

          รอยถลอกหรืออะไรที่เกิดขึ้นจะชี้ถึงความผิดปกติได้ทั้งสิ้น เมื่อไรที่คุณตกแต่งร่างกายสุนัขคุณ คอยมองหาจุดแดงๆซึ่ง

อาจชี้ได้ว่าเป็นขี้เรื้อน หรือแผลเปื่อย หรือเชื้อรา แทนที่จะดูแลสุนัขเอง ควรนำไปให้สัตวแพทย์ตรวจ

ขี้เรื้อน 
 

        มีขี้เรื้อนอยู่ 2 ชนิด คือ แบบธรรมดา กับแบบรักษายาก ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้ เกิดจากสัตว์ที่เกาะผิวหนัง ชนิดแรกเป็นชนิด

ธรรมดา เชื้อโรคเป็นสาเหตุให้เกิดอาการคัน ซึ่งต้องเป็นเหตุให้เกา และถลอกอย่างแรง ถ้ามีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด จะเห็นจุด

สีแดงเล็กๆ ซึ่งมีหนองอยู่เต็ม ที่เป็นชนิดที่พบกันได้แพร่หลาย ถ้ามีสุนัขเป็น ควรแยกให้อยู่ต่างหาก แบบรักษายากนั้นรักษา

ยากกว่า แต่โชคดีที่เป็นยาก และไม่ค่อยมีการติดต่อ โรคนี้จะแพร่ตัวเองเป็นหย่อมๆโล้นๆ บนผิวหนัง ซึ่งจะหนาขึ้นและขนร่วง

โรคเรื้อน หรือ เปื่อย

           โรคนี้ส่วนใหญ่แทบทั้งหมดจะเกิดในช่วงเดือนที่เป็นช่วงฤดูร้อน และเกิดกับสุนัขที่แผ่นหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงโคน

หาง โรคนี้ไม่เหมือนขี้เรื้อน เพราะไม่ได้เกิดจากสัตว์ที่เกาะอาศัยผิวหนัง สาเหตุหลักของโรคนี้ คือ การเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำ

ให้สุนัขติดต่อโรคนี้ได้ อาการร้อน ชื้น ทำให้แบคทีเรียเติบโต และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยังผิวหังของสุนัข ก่อให้เกิดอาการ

คันที่ผิวหนัง เป็นแผลฟกช้ำ สุนัขจะต้องได้รับการกำจัดหมัดและเห็บเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคนี้ขึ้นมาอีก โรคแผลเปื่อยชื้นนี้ปกติ

จะเกิดเป็นจุดร้อนๆ ซึ่งปรากฎอยู่บนผิวหนัง เชื้อนี้จะลามอย่างรวดเร็ว ในเวลาไม่กี่ชั่วโมง สุนัขจะเกาอยู่เรื่อยๆจนหนังถลอก ส่วนที่

เป็นที่แพร่เชื้อโรคให้ตัดขนออกและทำความสะอาด สัตวแพทย์จะให้ยาแก้แสบคันและยาปฏิชีวนะต่อต้านเชื้อโรค เพื่อระงับอาการ

คัน

บวมเป็นหนอง

          หนองที่คั่งอยู่ในแผลอันเกิดจากการติดเชื้อ หรือระคายเคือง บริเวณที่เป็นแผลฟกช้ำ เจ็บเมื่อสัมผัส ให้ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำ

อุ่นเช็ดตามบริเวณรอบๆแผลหรือหนังที่ฟกช้ำ จะทำให้หนองรวมตัวเป็นตัวหนองแล้วแตกในที่สุด ให้ใช้ยาแอนตี้ไบโอติกเมื่อหนอง

แตกแล้ว

ถุงช่องทวาร

          ในตัวสุนัขจะมีถุงช่องทวารหนึ่งคู่อยู่ข้างๆของด้านในช่องทวาร หากถุงดังกล่าวอัดแน่นและไม่หลุดร่วงออกไปตาม

ธรรมชาติ เกิดการระคายเคือง จะทำให้สุนัขถูเสียดสีก้นไปตามพื้นเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและอาการระควยเคือง หากถุงช่อง

ทวารก่อปัญหาแก่สุนัขเรื่อยไป ทางที่ดีควรจะให้สัตวแพทย์ทำการผ่าตัดเอาออกมาเสีย

ข้ออักเสบ

           หากตามข้อต่างๆของสุนัขผิดปกติ บวมเป่งหรือพอง ข้ออักเสบเกิดจากการติดเชื้อและบาดแผล ซึ่งสัตวแพทย์จะตรวจ

พบยืนยันด้วยเอ็กซ์เรย์ แม้ข้ออักเสบเมื่อเป็นแล้วรักษาหายยาก แต่สัตวแพทย์จะสั่งยาระงับปวดให้

ลมหายใจมีกลิ่น

          นี่อาจเกิดจากโรค เช่น โรคไตอักเสบเรื้อรัง หรือฟันผุ โรคติดต่อจากเชื้อแบคทีเรีย หรือแผลเปื่อยในเหงือก หรือบางที

จากอาหารเสียแต่เพียงอย่างเดียวก็ทำให้สุนัขมีกลิ่นปากได้ การวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมีความสำคัญเพื่อเราจะรู้ว่าเราต้องเยียวยา

หรือ จะต้องเปลี่ยนแต่เพียงอาหารอย่างเดียว

หัวลึงค์อักเสบ

            พบในสุนัขเพศผู้เมื่อปลายอวัยวะเพศ และหนังหุ้มอักเสบ มีหนองไหล การระคายเคืองจะทำให้สุนัขรำคาญ แต่ก็บรรเทา

ให้หายได้ด้วยครีมแอนตี้ไบโอติก และการรักษาความสะอาดจะช่วยให้สุนัขหายจากอาการหัวลึงค์อักเสบได้เร็วขึ้น


นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

          นิ่ว นี้จะเกิดขึ้นในกระเพาะปัสสาวะของสุนัขทั้งเพศผู้และเพศเมีย แต่ในเพศผู้มันจะผ่านเข้าไปในหลอดปัสสวะ และจะฝัง

อยู่ในนั้น ทำให้ปัสสาวะขัด นิ่วในกระเพาะปัสสาวะจำเป็นต้องรีบผ่าตัด เมื่อผ่าตัดเรียบร้อยแล้วอาหารที่จะให้สุนัขควรจะผสมยา

ป้องกันนิ่ว ในกระเพาะปัสสาวะให้ด้วยเพื่อควบคุมกรดในกระเพาะปัสสาวะ และป้องกันมิให้เกิดนิ่วขึ้นอีก

ไอ

           เมื่อมีการระคายเคืองมากๆในลำคอ สุนัขจะไอ หรือเมื่อในลำคอมีสิ่งแปลกปลอม หรือเห่าเก่งเกินไป หรืออยู่ในสภาพแวด

ล้อมที่เต็มไปด้วยควัน ก็อาจจะทำให้สุนัขไอได้ แต่ไม่ต้องวิตก ยกเว้นหากสุนัขไอเรื่อยๆไม่หยุดเราควรพาไปหาสัตวแพทย์

 

 


 

 

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

           มักจะพบในสุนัขเพศเมียมากกว่าเพศผู้ โรคกระเพาะอักเสบเป็นการอักเสบของกระเพาะและมีอาการที่เห็นได้เด่นชัดคือ

ปัสสาวะบ่อยผิดปกติและต้องเบ่ง ในบางครั้งการเบ่งฉี่อยู่ตลอดเวลาจะทำให้ปัสสาวะไหลออกมาครั้งละไม่มาก นิดเดียว และบาง

ครั้งก็อาจมีเลือดไหลออกมาด้วย หรือบางครั้งไม่มีปัสสาวะออกมาเลย การรักษามีทั้งการให้กินแอนตี้ไบโอติก และยาแอนตี้เชพติก

และต้องให้น้ำดื่มแก่สุนัขเพิ่มขึ้น

โรคบิด

          เป็นโรคที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน เป็นโรคที่มีอาการลำไส้อักเสบอุจจาระร่วงมี,หิตปน และปวดเบ่ง สุนัขจะเป็นไข้

ทันทีที่เป็นโรคบิด ลำไส้เล็กที่อักเสบรุนแรงอาจเกิดจากการติดเชื้อ หรือลำไส้แพ้สารบางชนิดที่สุนัขกินเข้าไป เพื่อมิให้เกิดโรค

บิดนี้อาหารควรเป็นอาหารสุก ไม่ค้างคืน ไม่เน่าเสีย และต้องสะอาด หากเป็นแล้วควรพาไปหาสัตวแพทย์เป็นดีที่สุด

โรคหู

           การสั่นหัว การเกาหูหรือการดมกลิ่นเสียอาจจะก่อให้เกิดโรคในช่องหูของสุนัขได้ หูที่มีสุภาพที่ดีนั้นควรใสมีผิวสีชมพูซีด

ปราศจากสิ่งสกปรก หากหูมีแผลหรือมีขี้หูมากควรพาไปให้สัตวแพทย์ตรวจ

โรคติดเชื้อทางตา

          ตาแดงหรือเยื่อตาขาวอักเสบเป็นสิ่งปกติที่เกิดกับสุนัข รักษาได้ด้วยการเช็ดล้างด้วยน้ำยาล้างตา(ที่มีส่วนผสมของเกลือ)

จำนวนยาปฏิชีวนะ หรือยาทาก็ได้ หากสุนัขปิดตาไปข้างหนึ่งหรือมีน้ำไหลออกมาแสดงว่าจะต้องมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตา เช่น

ผงเข้าตา เราช่วยโดยการใช้สำลีค่อยๆเขี่ยที่ขอบตา หรือจะใช้สำงีชุบน้ำยาล้างตาเช็ดก็ได้ ถ้ามองไม่เห็นสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่

ในตา ให้พาสุนัขไปหาสัตวแพทย์

หมัดสุนัข

           แมงไร้ปีกตัวเล็กๆที่ดูดเลือดสุนัขทำให้รำคาญและคัน บางครั้งทำให้เกิดอาการแพ้ที่ผิวหนัง หากหมัดอาศัยอยู่กับสุนัข

มากเกินไปจะทำให้สุนัขเสียเลือดมาก และสุนัขจะใช้เล็บเกาตลอดทั้งวันเวลาหมัดกัด เกาบ่อยๆจะทำให้เป็นแผลติดเชื้อได้ เรา

ควรใช้แชมพูที่มีตัวยาฆ่าหมัดและเห็บสุนัขจะช่วยได้มากที่เดียว อาจโรยยาผงให้สุนัขด้วย แต่ระวังอย่าให้เข้าตา นอกจากที่ตัวสุนัข

แล้วเราควรทำความสะอาดที่นอนของสุนัขด้วยยาฆ่าเชื้อ

จุกเสียด

           จะพบบ่อยในสุนัขที่มีหน้าอกเล็ก เมื่อสุนัขกินอาหารเข้าไปมากเกินควร ภายในเวลา 2-4 ชั่วโมงหลังจากนั้นสุนัขจะรู้สึก

อึดอัด ปวดท้องและท้องจะป่องออกมาอย่างเห็นได้ชัดหากมีอาการจุกเสียดแน่นท้องควรได้ รับเยียวยาจากสัตวแพทย์ทันที

ชัก

           โรคลมบ้าหมูจะทำให้สุนัขชักซ้ำแล้วซ้ำเล่า อาการชักจะเริ่มจากสัตว์โตเต็มที่ได้ไม่นาน สุนัขเป็นโรคลมบ้าหมูจะสูญเสีย

สติ ควบคุมการทรงตัวไม่อยู่ จะดิ้นชักงอ เราควรหาทางแก้ไขในเบื้องต้นด้วยการทำให้สุนัขอยู่อย่างสงบในห้องที่มืดๆจนกว่าอาการ

ชักจะทุเลาลง ปล่อยให้สุนัขพักผ่อน ในระหว่างที่สุนัขชักอย่าได้เข้าไปจับตัวเด็ดขาด มันอาจหันมากัดได้ ยารักษาโรคลมบ้าหมู

อาจช่วยลดอาการชักให้น้อยลงได้ พยาธิในลำไส้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ลูกสุนัขชัก

แพ้แดดเป็นลม

          เกิดขึ้นบ่อยเมื่อสุนัขติดอยู่ในรถที่จอดกลางแดดนานๆ สุนัขจะรู้สึกอีดอัดหายใจไม่สะดวก เมื่อการหายใจทำงานได้ไม่เต็ม

ที่ อุณหภูมิในตัวสุนัขจะสูงขึ้นจนทำให้สุนัขเป็นลมในที่สุด การปฐมพยาบาลเริ่มต้นด้วยการลดอุณหภูมิในตัวสุนับ เราต้องนำสุนัข

แช่ลงไปในน้ำเย็น หรือจะฉีดน้ำเย็นรดให้ทั่วตัว หรือจะเอาน้ำแข็งมาโปะตัวสุนัขก็ได้ จุดที่ดีที่สุดที่จะประคบคือหลังต้นคอ

ตะโพกพิการ

           ความผิดปกติของข้อต่อของตะโพกที่มีมาแต่กำเนิดสร้างความเจ็บปวดและทำให้ขาเสียได้ ซึ่งต้องได้รับการรักษาด้วยยา

และการผ่าตัด สุนัขที่ไม่สมประกอบไม่สมควรจะนำมาผสมพันธุ์ เพราะลูกที่เกิดมาอาจจะพิการตามพ่อพันธุ์แม่พันธุ์


ดีซ่าน           

           หนัง ตา และปัสสาวะเหลืองจัด ควรพาสุนัขไปหาสัตวแพทย์ อย่ารอช้าเพราะดีซ่านเป็นอาการของโรคสุนัขที่ร้ายแรง

เช่น โรคติดเชื้อปรสิต