กำลังโหลด...
การจัดยาให้สุนัข

วิ ธีการให้ยากับสุนัขตัวโปรด


 

 

 

การให้ยาเม็ด

 • ให้สุนัขอยู่ในท่าที่สะดวกในการให้ยา เช่น ท่านั่ง
 • ใช้มือเปิดปากสุนัขออก
 • วางยาไว้บริเวณโคนลิ้น โดยใช้มือหรือปากคีบโดยวางเม็ดยาให้ลึกแล้วรีบปิดปากสุนัขอย่างรวดเร็ว

การให้ยาน้ำ

 • ให้สุนัขอยู่ในท่าที่สะดวกในการให้ยา เช่น ท่านั่ง
 • ใช้มือข้างหนึ่งจับปากสุนัขไว้
 • ใช้ยาน้ำซึ่งบรรจุอยู่ในกระบอกพลาสติกตรงมุมปากสุนัข ให้ยาอย่างช้าๆ เพื่อให้สุนัขรับยาได้เต็มที่
 • หลังจากยาหมดแล้วปิดปากสุนัขไว้สักครู่ และจับปากสุนัขแหงนขึ้น

 

การให้ยาป้ายตาหรือยาหยอดตา

 • ให้สุนัขอยู่ในท่าที่สะดวกในการให้ยา เช่น ท่านั่ง
 • ใช้มือข้างหนึ่งเปิดเปลือกตาให้กว้างออก
 • ใช้มืออีกข้างให้ยาโดยการป้ายที่ตาหรือหยอดที่ตา พยายามอย่าให้อุปกรณ์หรือมือสัมผัสกับตา
 • ปิดเปลือกตาสักพักแล้วคลึงที่ตาเบาๆ เพื่อให้ยากระจาย ก่อนที่ให้ยาควรทำความสะอาดตาสุนัขก่อน โดยใช้น้ำยาล้างตา

 

การให้ยาหยอดหู

 • ให้สุนัขอยู่ในท่าที่สะดวกในการให้ยา เช่น ท่านั่ง
 • ใช้มือข้างหนึ่งเปิดใบหู พร้อมกับเอียงหูข้างที่จะหยอดยาขึ้นเล็กน้อย
 • ใช้มืออีกข้างหนึ่งหยอดยาใส่หู เสร็จแล้วคลึงบริเวณด้านหน้าของใบหูเพื่อให้ยากระจายตัว

 

 

----------------------------------------------------------