กำลังโหลด...
หนูแฮมเตอร์


รหัส : TH006

ห้องนํ้าหนู แฮมสเตอร์รูปจรวดสีเหลือง

ราคาขาย : 85 บาท

     ห้องนํ้าหนูแฮมสเตอร์ ทําจากพลาสติกสีสดใส วางไว้ในกรงเพื่อเพิ่มความน่ารักของกรง เอาทรายหนูใส่เข้าไปสําหรับให้หนูคลุกตัวอาบนํ้าคะ