กำลังโหลด...
ชูการ์ไกรเดอร์


รหัส : BC040

เต๊นท์ลายหัวใจขนาดเล็ก

สินค้าหมด

      เต๊นท์นุ่มนิ่มสำหรับกระรอกและชูการ์ไกลเดอร์ ด้านล่างบุผ้า้สำลี มีซิปเปิดปิดด้า้นหน้า้ทั้ง 2 ข้า้ง มีตัวเกี่ยวด้า้นบนทั้ง 2 ด้านไว้เ้กี่ยวกับกรง

ขนาดเต๊นท์แต่ละด้า้น คือ กว้า้ง 17 ซม. สูง 19 ซม.

ปากทางเข้า้ ออก คือ กว้า้ง 5 ซม. สูง 7 ซม.