กำลังโหลด...
สุนัข แมว กระต่าย และสัตว์เล็ก


รหัส : GA410

GEX ขี้เลื่อยไม้ญี่ปุ่น 7.5 L

ราคาขาย : 320 บาท





      ขี้เลื่อยไม้ญี่ปุ่น ดูดซับกลิ่นและความชื้นได้ดี ปลอดภัย สามารถใช้ปูกรงได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยง