กำลังโหลด...
กระต่าย และสัตว์เล็ก


รหัส : TR001-4

OXBOW Veggie Treats

ราคาขาย : 195 บาท

    ขนมทำจากหญ้าทิมโมทีอบแห้งผสมครอท สาหร่ายทะเล และผักหลากหลายชนิด มีไฟเบอร์สูง ให้เป็นรางวัลหรือทานเล่น ช่วยให้เจริญอาหาร

วิธีการใช้    ให้กิน 1-2 ชิ้น/วัน