กำลังโหลด...
สุนัข แมว กระต่าย และสัตว์เล็ก


รหัส : DR431

ไซด์ริงด์ 0.5 ml

ราคาขาย : 10 บาท

   ไซด์ริ้งด์แบบมีเข็ม ขนาด 0.5 ml ใช้สำหรับฉีดยา