กำลังโหลด...
หมวดหญ้า


รหัส : HA021

Oxbow Hay Blends-(Timothy Grass+Orchard Grass)

ราคาขาย : 220 บาท

Oxbow Hay Blends เป็นหญ้าที่มีส่วนผสมของ หญ้าทิมโมที+ออชาร์ด เหมาะสำหรับกระต่ายที่ไม่ชอบกินหญ้าทิมโมที